Notes

NOTE: You can copy the article but should put back the links to my blog

All my Mediafire links were deleted by mediafire ! Sorry about that, I lost all my file (mods,Core, FW...)Hope someone can upload my file and share them here for helping others! Some Core

How to download files on filesonic ?
CFW N97 -Refresh v2 for all RMs- Updates 13/01 for 5800

Monday, November 1, 2010

Hướng dẫn cách JAF điện thoại cho người mới dùng

Khái niệm Mod hđh và Cook ROM:

Mod (hay chỉnh sửa) hệ điều hành là can thiệp vào các tập tin/ thư mục hệ thống để chỉnh sửa nó, làm nó khác đi (tốt hơn) so với hệ điều hành gốc mà Nokia đã thiết lập.

Có nhiều cách Mod hệ điều hành như chỉnh sửa các file text (thực chất là file cấu hình) trong C:\Z:\private\10202be9, Patch với Rompatcher, Thêm file thực thi vào sys\bin, chỉnh sửa trực tiếp vào ROM rồi Flash,v..v.. và rất nhiều cách khác

Cook ROM (hay Mod ROM, chế ROM, Cook Firmware,v..v..) là Mod/can thiệp trực tiếp vào file Firmware để khi Flash (nôm na là chạy hệ điều hành) máy, chúng ta có một hđh đã được Mod theo ý thích, ko phải làm thủ công lại mỗi khi Flash/Hard Reset máy.

Hướng dẫn cơ bản cook FW cho Newbies by Aqua Sta @ VN-zoom

Các công cụ chính để thực hiện:
Nokia Editor: đây là công cụ dùng để chỉnh sửa ROM/ROFS (Nó giúp giải nén, sửa, thêm/bớt và đóng gói lại)
Navifirm: Dùng để download các file FW
Nokia_PC_Suite: Công cụ để load các driver điện thoại
JAF: Công cụ để Flash FW
Download JAF 1.98.64 + pkey full
Download JAF 1.98.62 (Support Win7)

Xác đinh công việc:

1. Đầu tiên để Cook ROM thì bạn cần có các file FW
2. Bạn dùng Navifirm down các file của FW ứng với máy bạn và đặt tại một thư mục nào đó
3. Giải nén file Nokia Editor. Mở chương trình Nokia Editor, chọn Open và dẫn tới nơi lưu các file FW. Mở file rofs2 hoặc uda.
4. Sau đó chọn Extract để tiến hành giải nén ROM
4.1. Với ROM dạng rofs2/rofs3 thì nội dung của nó sẽ được giải nén toàn bộ vào thư mục rofs2
4.2. Với ROM dạng uda thì nội dung của nó sẽ được giải nén toàn bộ vào thư mục fat16 (tạo ra file .img trong thư mục fat16)
5. Chỉnh sửa các file của bạn (Có thể đóng NokEditor lại lần sau mở lên rồi repack cũng được)
5.1. Với ROM dạng rofs2 thì bạn chỉnh sửa các nội dung trong thư mục rofs2
5.2. Với ROM dạng uda thì bạn dùng chương trình Magic ISO Maker hoặc winimage để sửa file ảnh trong thư mục fat16
6. Sau khi đã chỉnh sửa nội dung xong thì chọn Repack ở chương trình Nokia Editor
7. ROM được Repack (đóng gói) xong sẽ
7.1. Có tên REB-RM************.rofs2.*** ở thư mục Nokia Editor với ROM dạng rofs2
7.2. REB-RM***********.uda.*** với ROM dạng uda
8. Sửa tên (xóa "REB-") ở file ROM sau khi Repack
9. Copy file ROM sau khi hoàn thành cùng với các file FW đến đường dẫn C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-xxx để Flash. Với RM-xxx ứng với điện thoại của bạn

Cấu hình Jaf để chạy cho các bản của mình :

3 đèn MCU,PPM và APE đỏ

==========================================================

ENGLISH VERSION
Tutorial For Flashing A CFW - Credits: Upakul

Hi! Cheesy 
Flashing tutorial is necessary for such noobs. Just follow the steps exactly to get a CFW running on your phone Smiley

NEEDED SOFTWARES:

1. Download Navifirm: Navifirm
2. Download J.A.F
3. Download PKEY:
Download JAF 1.98.64 + pkey full
Download JAF 1.98.62 (Support Win7)

For those who do not know Navifirm and J.A.F, Here are the guides: Navifirm Guide & J.A.F Guide

VIDEO TUTORIALS FOR DOWNLOADING AND FLASHING FIRMWARE FILES
Video 1
Video 2
 Video3
 Video4

VIDEO TUTORIALS FOR DOWNLOADING AND FLASHING FIRMWARE FILES
STEPS:

1. Download your f/w files from Navifirm

2. Place all files in C:\Program Files\Nokia\phoenix\products\RM-XXX\
    (RM-XXX means your RM. It may be RM-356, RM-428 etc. If your RM is RM-356; Then make the folder as 'RM-356')
3. Download and Install PKEY Emulator and J.A.F
4. Download the CFW
5. A CFW usually contain 3 or 2 files (Rofs2 + Rofs3 + UDA)
6. If the filenames do not match then rename the names of the CFW files to your original f/w files
7. backup your firmware files
8. Then replace your original files with the CFW files in "C:\Program Files\Nokia\phoenix\products\RM-XXX\"
9. Run PKEY Emulator

10. Click OK on the dialog that appears, then When J.A.F will start
11. Go to 'bb5'tab
12. Make it look exactly like the picture below
  (Tick - Manual Flash, Dead USB, Normal mode) (Untick - 'CRT 308')

13. Make sure the scene is exactly the same (Check nicely)
14. Tick 'USE INI'
15. Then a list will appear containing all phone models like the picture below

16. Select your phone and appropriate RM from the list
17. Turn OFF your phone and connect it to the computer via USB
18. Click on flash
19. Then Click OK when a dialog appears like on the picture below


20. Then press "Power Button" for 1 second and release
21. Flashing Procedure will start...

OR

If your phone is not listed in the List of Phone Models shown by J.A.F then do this step to select firmware files:
Instead of Step2 you can do this:
just rename .core.C00 to .c0r first and then untick "use ini" option and then manually  select the files
1. MCU = .c00/.c0r
2. PPM = rofs2
3. CNT = rof3
4. APE = uda

IF YOUR PHONE GETS BRICKED ANYWAY, THEN FLASH YOUR PHONE AGAIN WITH ALL YOUR ORIGINAL FIRMWARE FILES

20 comments:

 1. hello. when i press on the mcu button i cant select .c00 or .c0r file. why? hellp

  ReplyDelete
 2. it wont show .c00 .you should first change that extension to .c0r

  ReplyDelete
 3. my handset is nokia 5235. so what should i select on phone model and RM

  ReplyDelete
 4. BRo...Do help me out..I installed v60.0.003 firmware for Nokia 5800 from 4shared..I flashed it...My phone boots up and shows Nokia welcome screen and goes blank...Can you help me?How can i downgrade back to v52.0.007??

  ReplyDelete
 5. @Kiran
  You can not go back to old core V52 !
  Now you can dowload newest firmware V60 from NAVIFIRM then FLASH or use CFW with my new V60 core

  ReplyDelete
 6. what to do its not showing rofs2 and rofs3 file

  ReplyDelete
 7. can i flash my 5233 with 51.9.002 firmware on jaf.is it make dade the phone....... i think this firmware for 5236....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Use right core for your phones ! Base on NaviFirm version. If you flash newer core version you can not go to old core!

   Delete
 8. HOW TO FLASHING NOKIA 5800 V 60.0.003 WITH YOUR CFW FILE PLZ HELP ME......

  ReplyDelete
  Replies
  1. Check names of following files: Core,ROFS2,uda to right version (V60)

   Delete
 9. Not Found My Nokia 5230 in Select Phone Model in JAF. RM-588. What to do now?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Restore file "jaf_nok4models.ini" or you can download here http://www.mediafire.com/?3rc15e1l1cuyqrq

   Delete
 10. When I was Clicking on flash and Then Click OK when a dialog appear, with your firmware "Nokia 5230 v51.0.002,Nokia 5233 v51.1.002,523x New Core Released". And in the dialog box where I click OK there not shown the MCU and PPM path. And when step-20 I had powered on my 5230 mobile but flashing process not start. The dialogs appears in status and result is Init usb communication...
  Can't detect flashing server!

  my mobile start normally

  My mobile is Nokia 5230. V51.0.002. RM-588.

  Whats wrong in my process? And Also please tell me what is best CFW for my Nokia

  ReplyDelete
 11. Thanks A lot. I had successfully flashed my Nokia 5230 with linspirat LTS firmware. But when I dial *#0000#, it says Model Nokia 5233 And RM 625.
  when I will again flash my mobile, what mobile should select. Nokia 5230 RM-588 OR Nokia 5233 RM-625

  ReplyDelete
 12. The flashing process is completed but There is no rebooting after "Local mode".I waited upto 5 min.

  ReplyDelete
 13. @akoo7t take out the battery and switch it on... it'll come ok..

  ReplyDelete
 14. i ported my nokia 5230 rm-588 to c6 rm-594 v 50.8.001.... now what will i do if i want to change it to x6 or 5800 or back to original 5230...

  ReplyDelete
 15. I need a help!! after install C6 firmware into my Nokia 5233 everything is OK. But I cant capture any picture or video.My side button or touch symbol button of camera capturing cannot work but other everything is fine.Camera on,camera every function can change but not capture.What can i do,please do needful asap....

  ReplyDelete